eco farming logo

Важно

  • Съобщение относно организация за дистанционно обучение в ОУ "Васил Левски" с. Рогош.

Колектив 2019/20

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В  ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С. РОГОШ

УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Име, фамилия

учебен предмет

Виолета Христодулова

Директор

Тинка Петкова

ЗД по УД, Физика и ИТ

Маргарита Гутева

Педагогически съветник

Полина Карлова

учител по български език и литература и история и цивилизации

Мария Мирова

учител по бълграрски език и литература

Величка Иванчева

учител по английски език

Иван Дошков

учител по математика

Димитринка Христова

учител по информационни технологии и математика

Стефка Петкова

учител по човекът и природата,
биология и здравно образование,
химия и опазване на околната среда

Илия Ганчев

учител по история и цивилизация
география и икномика

Янислав Иванов

учител по музика

Иван Чилингиров

учител по физическо възитание и спорт

Зина Жекова

учител по изобразително изкуство, ДТИ и Технологии

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

Малина Данова

начален учител

Надежда Гущерова

начален учител

Янка Романова

начален учител

Христинка Стоева

начален учител

Светла Христозова

начален учител

Мария Димитрова

начален учител

Елеонора Мичева

начален учител

Тоска Георгиева

начален учител

Ралица Николова

Начален учител – английски език

 

УЧИТЕЛИ ЦДО

Василка Капитанова

учител начален етап

Георги Петров

учител начален етап

Георги Петков

учител начален етап

Цветелина Първанова

учител начален етап

Атлая Калмаданска

учител начален етап

Надежда Димитрова

учител начален етап

Анита Есева

учител начален етап

Тинка Чобанова

учител начален етап

Галина Якова

учител прогимназиален етап ЦДО

Гергана Алексиева

учител прогимназиален етап ЦДО

Величка Минкова

учител прогимназиален етап ЦДО

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  ПЕРСОНАЛ

Светла Рогачева

Счетоводител

Иванка Зикямова – Лотарова

завеждащ административна служба

Йорданка Ангелова

домакин

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Дора Зикямова - хигиенист

Костадинка Николова - хигиенист

Еленка Вълнарова - хигиенист

Божанка Танева - хигиенист

Илия Чакъров - работник ремонт и поддръжка

Васил Величков - огняр

 

Важно

  • Съобщение относно организация за дистанционно обучение в ОУ "Васил Левски" с. Рогош.Powered by webprint.bg.