Този сайт използва собствени Бисквитки (cookies).

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Ние не ползваме бисквитки на трети страни. Също така по никакъв начин не предоставяме Вашата информация на трети страни.
Употребата на бисквитки на този сайт е обусловена единствено като неделима част от съвременните онлайн технологии.
Вие виждате това съобщение поради директивата на ЕС за неприкосновеност на личната информация!
 
eco farming logo

Важно

  • Съобщение относно организация за дистанционно обучение в ОУ "Васил Левски" с. Рогош.

Колектив 2020/21

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В  ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С. РОГОШ

УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В  ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С. РОГОШ

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Име, фамилия

учебен предмет

Виолета Христодулова

Директор

Иванка Янкова

ЗД по УД, ИТ

Маргарита Гутева

Педагогически съветник

Полина Карлова

учител по български език и литература и история и цивилизации

Мария Мирова

учител по бълграрски език и литература

Величка Иванчева

учител по английски език

Иван Дошков

учител по математика

Стефка Петкова

учител по човекът и природата,

биология и здравно образование,

химия и опазване на околната среда

Илия Ганчев

учител по история и цивилизации

география и икномика

Мария Дипчикова

учител по изобразително изкуство, ДТИ и Технологии

Янислав  Иванов

учител по музика

Иван Чилингиров

учител по физическо възитание и спорт

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

Светла Христозова

начален учител

Мария Димитрова

начален учител

Елеонора Мичева

начален учител

Тоска Георгиева

начален учител

Малина Данова

начален учител

Надежда Гущерова

начален учител

Янка Романова

начален учител

Надежда Димитрова

начален учител

Ралица Николова

Начален учител – английски език

 

 

СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ  В  ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

С. РОГОШ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

Клас

Класен ръководител

Іа

Светла Христозова

Іб

Янка Романова

ІІа

Мария Димитрова

ІІб

Надежда Димитрова

ІІІа

Елеонора Мичева

ІІІб

Тоска Георгиева

ІVа

Малина Данова

ІVб

Надежда Гущерова

Величка Иванчева

Мария Мирова

VІа

Стефка Петкова

VІб

Илия Ганчев

VІІ

Янислав Иванов

 

УЧИТЕЛИ ЦДО

Василка Капитанова

учител начален етап

Нина Гъдева

Учител начален етап

Гергана Алексиева

Учител начален етап

Анита Есева

Учител начален етап

Величка Минкова

Учител начален етап

Надежда Гъркова

учител прогимназиален етап ЦДО

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  ПЕРСОНАЛ

Светла Рогачева

счетоводител

Иванка Зикямова – Лотарова

завеждащ административна служба

Йорданка Ангелова

домакин

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Дора Зикямова - хигиенист

Костадинка Николова - хигиенист

Еленка Вълнарова - хигиенист

Божанка Танева - хигиенист

Илия Чакъров - работник ремонт и поддръжка

Васил Величков - огняр


 

Важно

  • Съобщение относно организация за дистанционно обучение в ОУ "Васил Левски" с. Рогош.Powered by webprint.bg.