Този сайт използва собствени Бисквитки (cookies).

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Ние не ползваме бисквитки на трети страни. Също така по никакъв начин не предоставяме Вашата информация на трети страни.
Употребата на бисквитки на този сайт е обусловена единствено като неделима част от съвременните онлайн технологии.
Вие виждате това съобщение поради директивата на ЕС за неприкосновеност на личната информация!
 
eco farming logo

COVID-19

Преминаване на паралелка в обучениe в електронна среда от разстояние

 

Проради наличието на ученик за Ковид-19 в 6б клас, паралелката преминава в обучение в електронна среда от разстояние в периода от  18.10.2021г. - понеделник,  до 22.10.2021г. - петък вкл.  Обучението ще се осъществява в електронната платформа MS Teams. Създадена е необходимата организация. Учениците, които са били контактни ще бъдат карантинирани от РЗИ до 22.10.2021г. вкл. - петък.

Моля за стрикно спазване на карантината и децата не трябва да напускат домовете си още от днес следобед!!! Пазете се!

ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА 6.б КЛАС

за периода от  18.10.2021 г. до 22.10.2021 г. вкл., в ОРЕС в MS Teams

 

Времетраенето на 1 учебен час е 30 минути

№ на час

6 б  клас

неприсъствено в ОЕРС

1 час

08:00 – 08.30

2 час

08:50 – 09.20

3 час

09.40 – 10.10

4 час

10.50 – 11.20

5 час

11.40 – 12.10

6 час

12.30 – 13.00

7 час

13.20 – 13.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карантинирани ученици

 

Считано от 13.10.2021г., в ОУ „Васил Левски“ има карантинирани ученици, поради контакт с блицки с положителен тест за Ковид 19. Децата са от 1а клас и 3а клас. Тестовете им са отрицателни и нямат симптоми.

 

 

От ръководстото

Дата. 15.10.2021г.


 


Уважаеми родители и ученици!


Информирам Ви, че към днешна дата, 06.03.2021г., с положителен тест за Ковид 19 е  едно дете от 7. клас. Детето е било на училище последно на 02.03.2021г. Всички ученици, които са били контактни на 01.03 и 02.03 март ще са в карантина от датата на последния контакт на 02.03. 2021г. за 10 дни до 11.03.2021г. - четвъртък вкл. Цялата паралелка 7. клас преминава в обучение от разстояние в електронна среда, неприсъствено, от 08.03.2021г. - понеделник до 11.03.2021г. - четвъртък вкл.  Учебните занятия за учениците от 1. до 4. класове и от 6. класове продължават нормално присъствено. Предприети са всички необходими действия и няма място за безпокойство.

Бъдете здрави!
 


Уважаеми, родители, колеги и ученици!

От днес имаме едно карантинирано дете от 6.а клас с положителен тест за Ковид 19. Детето е добре и без симптоми. Контактните деца от класа ще бъдат карантинирани за 10 дни, считано от 23.11.2020.

Пазете се и бъдете здрави!

От ръководството


 

Уважаеми, родители и ученици!


Информираме Ви, че към днешна дата, 15.11.2020г., под карантина е поставено едно дете от 7. клас, заради контакт с близък с положителен тест за Covid-19. НЕ е необходимо карантиниране на цялата паралелка. Учебните занятия за всички ученици продължават нормално. Предприети са всички необходими действия и няма място за безпокойство. Бъдете здрави!


 

Уважаеми, родители и ученици!

Уведомяваме Ви, че на 07.11. 2020г. един от педагогически ни специалисти от начален етап е дал положителен резултат за COVID-19. Колегата за последно е била на работа на 06.11.2020г.
По преценка на РЗИ -Пловдив е поставена под карантина една паралелка - 2 клас.
Направена е дезинфекция на цялото училище и класните стаи.
Колегата ни си е вкъщи и се чувства добре.
Не е допуснала незащитен контакт с учениците и персонал.
Карантинирани са и двама ученици, като контактни със заразен близък – един от начален етап и един от прогимназиален.
Напомняне на всички да бъдем отговорни, да не забравяме маските си и да ги носим, както е регламентирано!!!
Бъдете здрави!
Ръководството на ОУ „Васил Левски“ с. Рогош

 

Уважаеми родители и ученици!
 
Информираме Ви, че към днешна дата, 3.11.2020г., в училището нямаме заболели от Covid-19. Под карантина е поставено едно дете, заради контакт с близък с положителен тест за Covid-19. НЕ е необходимо карантиниране на цялата паралелка. Детето е без симптоми и се чувства добре. Учебните занятия за всички ученици продължават нормално. Предприети са всички необходими действия и няма място за безпокойство.
 
 
Поздрави, 
Виолета Христодулова

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 

Даваме старт на една необичайна година, в която на първо място искаме да подсигурим безопасна среда по време на пребиваването на учениците в училище.

Приели сме правила на работа в учебното заведение в уловията на COVID 19, най-важните неща които трябва да знете са следните:

Безкомпромисно спазване на общите здравни мерки.

 

Създали сме вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията

 1. По отношение на материалната база:

 

 1. Осигуряват се необходимите материали за спазване на здравните изисквания - дезинфектанти за ръце и повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, хартия за подсушаване на ръцете.
 2. На входовете на  ОУ “Васил Левски” с. Рогош се поставени стелки, които се напояват с дезинфектант сутрин и обед, а при горещо време на 3 часа по преценка на чистач-хигиенистите.
 3. Дезинфектанти се разролагат на мивката във всяка класна стая/кабинет, а в санитарните възли - течен сапун и еднократни кърпи.
 4. Засилена дезинфекция на бюра (чинове, бели дъски и маси) и предметите (телефони, клавиатури), санитарните възли, дръжките на вратите, бюрата, чиновете, масите и всички често докосвани повърхности и санитарни помещения минимум 2 пъти на ден, като първият път е сутрин преди започване на учебните занятия, а последния в края на работното време за съответната класна стая/кабинет. Дезинфекции се правят и при поискване, както и при замърсяване.
 5. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, компютърни кабинети, в които повърхностите, мишките, клавиатурите се дезинфекцират във всяко междучасие.
 6. Тоалетните се почистват с почистващи препарати и се дезинфекцират поне два пъти дневно.

 

2. По отношение съблюдаване на лична хигиена и на лични предпазни средства на работещите и учащите в училище.

 1. Изготвен е  график на учебните занятия, в който съблюдават следните изисквания:
 • минимално допирни точки (засичане) на паралелките в коридора – организация на учебен ден и часови график
 • влизане в сградата сутрин от различни входове при започване на учебни занятия - график за дежурство с конкретни изисквания към дежурните учители
 • стъпаловидно голямо междучасие.
 • провеждане на учебни занятия във физкултурния салон само от един клас

 

 1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) е задължително в общите закрити части на учебната сграда бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за училището лица;
 2. Носенето на маска или шлем в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) е задължително за учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 3. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
 4. Ползването на маска в двора на училището е препоръчително при по-големи групи.
 5. Маските за учениците се осигуряват техните родители.
 6. В сградата и в двора на училището не се допускат родители, с изключение на родителите на първокласниците, които се допускат в двора, но не и в сградата на училището.
 7. Влизането на децата и учениците в сградата на училището се извършва при спазване на разстояние между учениците и след проведен медицински филтър. С цел спазване на физическа дистанция между децата и учениците в училище ще се влиза в сега съществуващият т.нар. главен вход като строго се спазва изискването дежурните учители да следят за спазване на разстояние между учениците и недопускане на контакти на ученици от различни класове.
 8. Медицинско лице ще присъства в училище по график, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците.
 9. При провеждането на учебните часове и на заниманията по интереси в класните стаи се осигурява, при възможност, отстояние между присъстващите. Всяки клас се установява в отделна класна стая.
 10. Всеки учебен час да започва с 5-минутен разговор с учениците за спазване на правила за строга лична хигиена. Да посъветват учениците да избягват местата, където обикновено има много хора, да избягват физически контакт с другите ученици и педагогическите специалисти от отделните класове.

ВАЖНО: Ако развият дори лека настинка или слаба висока температура (над 37,3 градуса), трябва да си останат у дома и да се изолират от други хора. Това означава да избягват близък контакт (един метър или по-малко) с други хора, включително членове на семейството. Трябва също да се обадят по телефона на личния си лекар или на местната здравна служба и да им предоставят информация за това какви са симптомите и с кого са се срещали.

 1. Учителят, проветрява класната стая в края на урока, по време на излизане в почивки, а лицата, които отговарят за хигиената в сградата, проветряват всички помещения често за поне 10 мин - сутрин, преди пристигане на учениците, при почистване на помещенията и в края на работния ден.

 

3. По отношение на комуникацията с родителите и преминаване на дистанционно обучение при констатиран случай на зараза в паралелка или учител в училище.

 1. Класните ръководители чрез е-мейл, телефон или чрез онлайн-социалните групи за общуване да информира родителите с настоящите Правила, и с„действията, които следва да се предприемат в случай че се установи заразяване в паралелката.
 2. Родителите не водят детето си в училище, ако забележат признаци на заболяване и/или повишена телесна температура и за това уведомява класния ръководител.
 3. Родителите подкрепят усилията на училището за спазване на правилника, хигиенно и психично здраве на детето си;
 4. Родителите организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на грипоподобно заболяване;
 5. В случай на установен положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик, родителите информират незабавно директора на училището.
 6. Родителите придружават детето си само до институцията, без да влизат в двора и в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
 7. Родителите осигуряват поне два броя маски на детето си и уведомяват класния ръководител, че детето трябва да е постоянно с маска (да не я сваля по време на урока), в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
 8. В сградата се допускат само външни лица и родители, които имат нужда от административна помощ и които носят лични предпазни средства – маска.
 9. Административни услуги няма да се предоставят на лица, които не отговарят на разпоредбите на тези Правила.

 

4. По отношение на провеждане обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) на ученик или паралелка при карантина.

 

При съмнения за грипоподобно заболяване по време на учебни занятия в училище, учителят или самият ученик незабавно търси консултация с медицинското лице. По решение на медицинското лице се уведомяват, родителите на ученика, а самия той се поставя в изолация в лекарския кабинет. Прилага се протокол № 1

При докадване на заболяване, за което е необходимо карантиране на ученик/паралелка, директорът, класния ръководител, учителите преподаващи на ученика/паралелката съвместно с родителите, съгласуват формата, начина и времето на провеждане обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) съгласно ЗПУО. Прилага се протокол № 2.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска и по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока.

Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая).

Ученикът не подлежи на оценяване. Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна.

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити.

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му.

За ученик/клас преминал на дистанционно обучение задължително се предвиждат консултации с училищния психолог и ако се налага и с ресурсен учител.

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СЕ СПРАВИМ!

 

 

ВИОЛЕТА ХРИСТОДУЛОВА

Директор

 

Правила за работа В условия на COVID-19: свали файл

Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището: свали файл

Протокол за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда: свали файл

 Powered by webprint.bg.