Този сайт използва собствени Бисквитки (cookies).

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Ние не ползваме бисквитки на трети страни. Също така по никакъв начин не предоставяме Вашата информация на трети страни.
Употребата на бисквитки на този сайт е обусловена единствено като неделима част от съвременните онлайн технологии.
Вие виждате това съобщение поради директивата на ЕС за неприкосновеност на личната информация!
 
eco farming logo

Важно

  • Съобщение относно организация за дистанционно обучение в ОУ "Васил Левски" с. Рогош.

  Проект "Твоят час" 2017/2018 г.

 

Линк Проект "Твоят час"

 

   
Линк Проект "Твоят час" 2016/2017    
                             
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. РОГОШ

 

Основно училище „Васил Левски“ с. Рогош за втора учебна година учества участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове учебна 2017/ 2018 година.

 

 

Обхванати са 181 деца в 22 групи.


1. Групи за преодоляване на обучителни затруднения, както следва:

„ Буквички вълшебни“
Ръководител: г-жа Малина Данова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Вторник от 12.30 ч. Сряда  от 12.30 ч.  в работилница
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ АБВ врати отваря“
Ръководител: г-жа Надежда Гущерова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Сряда  от 11.30/І-ви срок/, Понеделник и Сряда от 12.30 ч./ІІ-ри срок/  в библиотека
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Четем, пишем, общуваме“
Ръководител: г-жа Янка Романова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Вторник, сряда и четвъртък от 12.30 часа в каб. 14
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Общуваме и четем заедно“
Ръководител: г-жа Светла Христозова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Понеделник от 14.05 ч. и сряда от 13.55 ч. в работилница
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ Мога и знам и повече“
Ръководител: г-жа Мария Димитрова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Понеделник 14.00ч., вторник 13.50ч. и сряда от 14.35 в каб.14, работилница
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Уча и се забавлявам“
Ръководител: г-жа Елеонора Мичева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Понеделник от 14.40 ч.,  вторник от  13.05 ч. в каб. 14, работилница
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Знам и мога“
Ръководител: г-жа Тоска Георгиева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 15.06.2018 г.
Понеделник  от 14.45 ч., вторник от 14.00 в работилница, библиотека
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Математика за всеки“
Ръководител: г-жа Димтринка Христова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Понеделник от14.40 часа в каб. 15
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ Математически бисерчета“
Ръководител: г-жа Димитринка Христова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Петък от 14.00 ч. в каб. 15
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Моят ум може всчико“
Ръководител: г-жа Мария Мирова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда от 13.20 часа в каб. 14, интерактивен
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ Успехът е в моите ръце“
Ръководител: г-жа Мария Мирова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда от 14.45 часа в каб. 14, интерактивен
Общ брой часове на групата: 80 часа

„ Искам да успея“
Ръководител: г-жа Стефка Петкова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Понеделник 14.30, Сряда от 13.40 часа в каб. 14, интерактивен кабинет
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Знам и мога повече“
Ръководител: г-жа Стефка Петкова
Времеви график: От 09.10.2017г. до 30.06.2018 г.
Вторник  от 13.40, Петък от 13.40 часа в каб. 14, интерактивен кабинет
Общ брой часове на групата: 80 часа


„ English Adventure“
Ръководител: г-жа Величка Иванчева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда от 13.30 часа и Четвъртък от  14.50 часа в каб.15
Общ брой часове на групата: 80 часа

„Using English is fun“
Ръководител: г-жа Величка Иванчева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда 14.50 и Четвъртък от 13.30 часа в каб. 15
Общ брой часове на групата: 80 часа

2. Групи за занимания по интереси, както следва:

„Математичко“
Ръководител: г-н Иван Дошков
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Четвъртък от 15.30 часа
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Волейбол юноши“
Ръководител: г-н Иван Чилингиров
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Сряда от 16.00 часа във физкултурен салон
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Волейбол девойки“
Ръководител: г-н Иван Чилингиров
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Петък от  16.00 часа във физкултурен салон
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Футбол юноши“
Ръководител: г-н Иван Чилингиров
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Понеделник  16.00 часа във физкултурен салон
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Млади футболисти“
Ръководител: г-н Иван Чилингиров
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Вторник  от 16.00 часа във физкултурен салон
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Театрална работилница Пиеро и Коломбина“
Ръководител: г-жа Мария Атанасова
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Четвъртък от 13.20 часа и Петък от 13.20 часа в кабинет по рисуване
Общ брой часове на групата: 72 часа

„Изкустовото наречено общуване“
Ръководител: г-жа Маргарита Гутева
Времеви график: От 09.10.2017 г. до 30.06.2018 г.
Вторник от 15.10 часа и четвъртък от 16.10 часа в каб. 14
Общ брой часове на групата: 72 часа

   
www.eufunds.bg    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

 Powered by webprint.bg.