Този сайт използва собствени Бисквитки (cookies).

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Ние не ползваме бисквитки на трети страни. Също така по никакъв начин не предоставяме Вашата информация на трети страни.
Употребата на бисквитки на този сайт е обусловена единствено като неделима част от съвременните онлайн технологии.
Вие виждате това съобщение поради директивата на ЕС за неприкосновеност на личната информация!
 
eco farming logo

Проект „Обичам моето училище“ LightSource charty

Проект „Обичам моето училище“ LightSource charty


Училището е нашия втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно.
Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда.
Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

В какво се състои проекта:

•         Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване)
•         В специализираните кабинети  се поставят изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава и се  изписват послания и учебна информация
•         Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета
•         Печат на тапетите
•         Поставяне на тапетите
•         Обучения
•         Създаване на доброволчески групи
•         Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания

Теми на фото тапети биват:
•             Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас.
•             Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая:
математика, история, рисуване, физика...и т. н.
•             В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например -
фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за
Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения
•             Във фоайетата поставяме големи фото тапети с определени теми, които е
избрало училището.

Ползи от проекта:

•             Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда
•             Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците
•             Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си
•             Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните
предмети
•             Намалява се стреса и агресивността при учениците
•             Увеличава се посещаемостта на училището
•             Училището повишава репутацията си
•             Училището увеличава броя на учениците всяка година
•             Създаване на екипност - ученици, учители, родители
•             Учителите се чувстват по- бодри и и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда
•             Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище
•             Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели
•             Правилно позициониране на училището в социалните медии

https://www.youtube.com/watch?v=g-7dzxvcjVg&t=35s


                  Екологичен проект “Децата и Цветята”

За да може децата ни да са здрави и да усвояват учебния материал е необходимо в класната стая да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати.
Това го постигаме чрез създаване на специални кътове с цветя “чистачи” и билки в класната стая в училището.

Ползи от проекта:
•         Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая
•         Екологично мислене - Създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават  се да я обичат да се грижат за нея.
•         Развитие на творческия потенциал на децата чрез декорация на саксийки и табелки
•         Децата учат за билките и цветята чрез личното преживяване
•         Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом
•         Екипна работа между деца, учители и родители
                   
https://lightsourcecharity.org/bg/children-and-flowers/

 https://youtu.be/UpPay2fv07o

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта, за да направим нашето училище  красиво и уютно!

Facebook

https://www.facebook.com/LightSourceCharity/

Website

https://lightsourcecharity.org/bg/

You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos

 

Проект "Подкрепа за успех"

 

   
     
                             

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

   

В ОУ „Васил Левски“ с. Рогош стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

 

От м. май в училището ни стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

Всички наши ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети ще получат подкрепа. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. В ОУ „Васил Левски“ с. Рогош са формирани 31 групи за допълнително обучение по предметите за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

 

 

   
1_a_BEL_Matematika.pdf 5_a_AE.pdf
1_b_BEL_Matematika.pdf 5_a_BEL.pdf
2_a_BEL_Matematika.pdf 5_a_Chovekyt_prirodata.pdf
2_b_BEL_Matematika.pdf 5_a_Matematika.pdf
3_a_BEL_Matematika.pdf 5_b_AE.pdf
3_b_BEL_Matematika.pdf 5_b_BEL.pdf
4_a_BEL_Matematika.pdf 5_b_Matematika.pdf
4_b_BEL_Matematika.pdf 6_a_BEL.pdf
  6_a_Matematika.pdf
  6_b_BEL.pdf
  6_b_Matematika.pdf
  7_a_BEL.pdf
  7_a_HOOS.pdf
  7_a_Matematika.pdf
  7_b_Matematika.pdf
   

 

   

 Powered by webprint.bg.